संत ज्ञानेश्वर – १३ व्या शतकातील प्रसिद्ध संत (Sant Dnyaneshwar – A famous saint of the 13th century)

संत ज्ञानेश्वर
संत ज्ञानेश्वर हे १३ व्या शतकातील प्रसिद्ध संत आणि कवी (poet) होते. संत ज्ञानेश्वरांना ज्ञानदेव, किंवा माऊली म्हणूनही ओळखले ...
Read more